plusmedi_pw-002

PlusMedi har inlett sin verksamhet och erbjuder företagshälsovård i tre landskap

Ett starkt regionalt alternativ som svarar mot efterfrågan på företagshälsovårdstjänster

 

PlusMedi har inlett sin verksamhet som områdets nya aktör inom företagshälsovården inom landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten i enlighet med det intentionsavtal som ingicks i våras. Detta servicenät som består av fem företag som erbjuder inhemska företagshälsovårds- och rehabiliteringstjänster är ett starkt alternativ till de nationella och multinationella aktörerna.

I PlusMedi ingår Läkarcentralen Promedi Ab (Vasa), Härmämedi Oy (Kauhava), Seimedi Oy (Seinäjoki), Fysimedi Oy (Vasa-Seinäjoki-Kauhava), Työplus Oy (Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Terjärv, Tunkkari, Toholampi, Kannus) och Härmän Kuntoutus Oy (Kauhava-Vasa-Jakobstad). De finskägda aktörernas sammanlagda omsättning uppgår till 35 miljoner euro.

  • Vårt nätverk erbjuder ett nytt alternativ vid sidan av de tre riksomfattande företagshälsovårdskedjorna, berättar Promedi Oy:s verkställande direktör Mikael Fredman.

Varje företag i PlusMedi-nätverket fungerar självständigt, men aktörerna kompletterar varandra genom sitt serviceutbud. I utbudet ingår omfattande företagshälsovårds-, företagspsykolog-, specialistläkar-, laboratorie-, bilddiagnostik-, dagkirurgi-, företagsfysioterapi-, välfärds- och rehabiliteringstjänster. Dessa mångsidiga tjänster erbjuds både på finska och på svenska nära kunderna.

– Vi betjänar totalt 75 000 personkunder med hjälp av våra cirka 350 experter. Vi är en stark aktör som lockar till sig experter inom branschen.

PlusMedi erbjuder således ett konkurrenskraftigt regionalt alternativ för de 210 000 arbetstagare i arbetsför ålder som bor i influensområdet, för företagen i de tre landskapen samt för läkare och experter inom företagshälsovårdstjänster som vill etablera sig i området. Inom ramen för nätverket erbjuds även tjänster för privatpersoner.

 

 

 

Ett starkt regionalt alternativ som svarar mot efterfrågan på företagshälsovårdstjänster