Läkarcentralen Promedi delade ut Centralhandelskammarens förtjänsttecken på sin 10-årsfest

Läkarcentralen Promedi fyllde tio år i höst och har firat detta med olika evenemang för både privatkunder och företagshälsovårdskunder. Nu ville Promedi uppmärksamma även sin personal. Det är tack vare personalens arbetsinsats som företaget nu har tio framgångsrika år bakom sig. Utöver den tioåriga Promedi-tiden beaktades även övriga arbetsinsatser inom företagshälsovårdsbranschen vid utdelningen av förtjänsttecknen.

Följande personer fick förtjänsttecken:

Mikael Fredman Verkställande direktör 30 år
Pauliina Uusimäki Ansvarig företagshälsovårdare 20 år
Lilian Ahlnäs Servicechef 20 år
Kristina Brandt Ansvarig sjukskötare 10 år
Hanna Bjolin Företagshälsovårdssekreterare 10 år
Krista Toivio Ansvarig röntgenskötare 10 år
Sanna Kosunen Företagshälsovårdare 10 år
Christina Lintamo Psykoterapeut 20 år
Sami Hirvonen Styrelsens vice ordförande 20 år
Lasse Varhama Företagspsykolog 20 år

 

Läkarcentralen Promedi delade ut Centralhandelskammarens förtjänsttecken på sin 10-årsfest