Belastningsskadat knä av träning – snabbt till operation på Läkarcentralen Promedi

Motion är ett otroligt bra sätt för alla att förbättra konditionen och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Vid träning kan knäet ändå ibland ta skada, i synnerhet om det utsätts för hård belastning under en vridrörelse. Uppsök vård, om det uppstår smärta, svullnad eller låsningar i knäet eller om knäet ger vika. Ledbanden, menisken eller korsbanden kan ha tagit skada.

På Läkarcentralen Promedi får du sakkunnig vård och vid behov en dagkirurgisk knäoperation – allt under samma tak. Våra läkare gör en bedömning av din skada och tar eventuellt en röntgen- eller magnetbild av knäet för att förvissa sig om skadans natur och omfattning. På basis av uppgifterna bedöms behovet av operation.

Vi på Läkarcentralen Promedi sköter även alla försäkringsbolagens kunder. Du har dessutom möjlighet att komma överens om specialiserad sjukvård med den behandlande läkaren. På Promedi får du vård med omsorg av expertis på toppnivå.

Kontakta oss redan i dag, så att inte sommarens cykelturer förblir en dröm.

Tidsbokning och information tel. 06 357 7700

 

Belastningsskadat knä av träning – snabbt till operation på Läkarcentralen Promedi