Dagkirurgi

paivakirurgia_banneri1150x250

 

DAGKIRURGI

Dagkirurgi är en på förhand planerad operationsverksamhet. En dagkirurgisk patient anländer på operationsdagen för ett ingrepp som görs antingen under narkos eller med bedövning och får åka hem samma dag efter att ha återhämtat sig. Dagkirurgi passar för de flesta patienter och kan tillämpas på allt fler ingrepp. Förberedelserna, operationen och återhämtningen efter operationen tar i snitt 4–6 timmar. Både vuxna och barn kan opereras dagkirurgiskt.

I samband med läkarbesök på mottagningen görs en individuell bedömning av operationsbehovet för varje kund och utifrån den ges vid behov en remiss till dagkirurgiskt ingrepp. Efter att ha fått en remiss har kunden rätt att välja vårdgivare. Du kan med andra ord välja Läkarcentralen Promedis dagkirurgi som din vårdenhet oavsett varifrån du har fått remissen eller om försäkringen ersätter dina operationskostnader.

Vi på Läkarcentralen Promedi utför ett planmässigt och multidisciplinärt vårdarbete. I vårt multiprofessionella operationsteam ingår specialistläkare och sjukskötare som specialiserat sig på operationsverksamhet. Vi har även specialistläkare i anestesiologi och intensivvård samt en anestesiläkare som är specialiserad på barnanestesi.

Förberedelser inför ett dagkirurgiskt ingrepp

Så här förbereder du dig inför en dagkirurgisk operation:

  • Dagkirurgiska enheten kontaktar dig och bokar en tid för operation.
  • Du får ett kallelsebrev med en blankett för förhandsuppgifter som sänds in till dagkirurgiska enheten i det medföljande svarskuvertet eller som vi går igenom tillsammans per telefon
  • Vi skickar även anvisningar om förberedelser inför ingreppet i fråga, t.ex. om laboratorieundersökningar, medicinering, matintag och tvättning.
  • Läs anvisningarna om förberedelser noggrant och följ anvisningarna
  • Du träffar Läkarcentralen Promedis ansvariga sjukskötare och opererande läkare på den överenskomna ingreppsdagen.

Vid utskrivning har patienten

  • stabila grundläggande kroppsfunktioner
  • varit uppe
  • druckit och ätit
  • inga kraftiga blödningar från sår
  • en hanterbar smärta

Innan patienten åker hem ger vi eftervårdsanvisningar. Vid behov ges en tid för efterkontroll. En god förhandsplanering av vården och ett gott samarbete med patienten är förutsättningar för en lyckad dagkirurgi. Sårkontroll och borttagning av stygn efter en operation görs på dagkirurgiska enheten.

 

Våra specialområden är:

Allmänkirurgi

 Borttagning av födelsemärken, bölder och hudförändringar, behandling av ljumsk- och nagelbråck samt bölder, hemorrojdoperationer samt nagelingrepp
Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi

Urologi 

Undersökning av urinblåsan, korrigeringsoperation av förhud, vattenbråcksoperation, sterilisering av män
Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi

Öron-, näs- och halssjukdomar

Rörinsättning i öronen, polyp- och tonsilloperation
Pöntinen, Juhani
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar
Niemi, Ossi
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

 

Bukkirurgi

Gastroskopiundersökning av magsäck och tjocktarm
Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Ortopedi

Olika fot-, knä-, hand- och armbågsoperationer, operation av axlar, ulnarisnerven samt förträngningar av handlovskanalen
Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)
Villanen, Mikko
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

 

Blodkärlskirurgi

Skuminjektionsbehandlingar av åderbråck
Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi

Plastikkirurgi

Korrigering av åldersrelaterade estetiska förändringar såsom ögonlocksoperation, ansiktslyftning eller fettransplantation i ansiktet. Bröstoperationer, bl.a. behandling av bröstcancer och korrigerande operationer. Bukplastik, injektionsbehandlingar och fettsugningar.
Saarinen, Ira
Plastikkirurg

Kemisk peeling.
Sorri, Tea
Ansvarig sköterska på dagkirurgiska avdelningen

 

Specialister i anestesiolog

Nyrhilä, Tuomas
Specialist i anestesiologi och intensivvård
Sallisalmi, Marko

Specialist i anestesiologi och intensivvård
Sarkkinen, Tomi
Specialist i anestesiologi och intensivvård
Smeds, Johan
Specialist i anestesiologi och intensivvård
Sorri, Tea
Ansvarig sköterska på dagkirurgiska avdelningen

KONTAKTUPPGIFTER

tea_sorri_promedi
Tea Sorri,
Ansvarig sjukskötare, dagkirurgi
tea.sorri@promedi.fi