Förändring av öppettider på torsdag den 28.2.2019

 

Promedi i Vasa (Himalajagatan 9) stänger på torsdag den 28.2.2019 redan kl. 16 p.g.a. softwareuppdatering.

Förändring av öppettider på torsdag den 28.2.2019