promedi_1150x250

Läkarcentral Promedi Ab:s styrelse 2018

hallitus2018_promedi_web

Övre rad: Styrelsens vice-ordförande Sami Hirvonen, marknadsföringschef / Styrelsemedlem Kari Leppilahti,  ekonomie magister / Styrelsemedlem Markku Lumio, stadsdirektör, juris kandidat / Styrelsemedlem Risto Juusela, specialist i gastroenterologisk kirurgi

Nedre rad: Styrelsens sekreterare Simon Nygård /Styrelsemedlem Pauliina Uusimäki, ansvarig företagshälsovårdare / Styrelseordförande Jarmo Iisakka, verkställande direktör, ekonomie magister /Mikael Fredman, verkställande direktör