Företagshälsovård

003_Tyoterv_crop

Företagshälsovård

Våra företagshälsovårdstjänster baserar sig på god hälsovårdspraxis och tydliga, målinriktade planer som görs upp i samarbete med kunden. Målsättningen är att upprätthålla och befrämja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga, en välfungerande arbetsgemenskap och en sund och trygg arbetsmiljö samt att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Våra företagshälsovårdstjänster upprätthålls av ett team bestående av olika yrkesgrupper. En företagshälsovårdsläkare och en företagshälsovårdare utnämns till kundansvariga för företaget. I teamet ingår också vid behov en arbetsfysioterapeut, en arbetspsykolog, olika specialistläkare samt övriga sakkunniga.

Vi erbjuder fullständiga företagshälsovårdstjänster. Förutom den lagstadgade företagshälsovården ingår också sjukvård inriktad på arbetshälsa, tjänster som strävar till att förbättra arbetshälsan, undersöknings- och åtgärdstjänster samt övrig hälsovård som till exempel vaccinationsrådgivning.

Tillsammans med företaget görs ett hälsovårdsavtal upp i vilket bestäms företagshälsovårdstjänsternas helhet. Verksamhetens innehåll fastställs årligen då en verksamhetsplan för företagshälsovården i företaget görs/uppdateras.

Företagshälsovård av hög kvalitet är en lönsam investering för Ditt företag!

Mångsidiga företagshälsovårds-tjänster

  • Hälsogranskningar
  • Arbetsplatsutredningar
  • Handledning och rådgivning på individ- eller gruppbasis
  • Beredskap att agera i kris- och andra specialsituationer
  • Laboratorie- och bilddiagnostiktjänster
  • Kartläggning av rehabiliteringsbehoven, vägledning till rehabilitering och uppföljning
  • Verksamhet som befrämjar välbefinnandet i arbetet samt arbetsförmågan

Företaget kan välja mellan följande nivåer av företagshälsovårdstjänster:

PRO-nivå – begränsat allmänläkaravtal

PRO I-nivå – sjukvård på allmänläkarnivå

PRO II-nivå – sjukvårdsavtal på specialläkarnivå

 

Nättjänst

ePromedi

 

Håll dig uppdaterad

Begär offert

Tilläggsuppgifter ger försäljningsansvarig Frida Nyqvist eller koncernchef Mikael Fredman,

frida1

Tfn 044 387 3811
frida.nyqvist@promedi.fi

mikael_fredman_promedi

Tfn 044 387 3800
mikael.fredman@promedi.fi