Ge en hälsosam gåva

Du kan köpa ett presentkort med hälsogranskingspaket som innehåller telefontid med hälsovårdare och följände analyser.

VITAMINPAKET  99,-

Ger en bild av de viktigaste vitamin och mineralnivåerna i kroppen.
Innehåller följande analyser:
D-vitamin. (S- D-25-OH). Påverkar många sjukdomar. T.ex. Immunförsvar, depression
Folat (fE-Folat). Påverkar cellernas funktion
B-12, (S-B12-vit), Kobalamin. Nervsystemets funktion
Järn (S-Fe). Är väsentligt för en välfungerande fropp.
Magnesium (S-Mg). Nerv- och muskelfunktionen.
Kalcium (S-Ca). Påverkar många funktioner bland annat osteoporos, muskler, nervimpulser, blodets koagulation.

 

HÄLSOGRANSKNING FÖR PENSIONÄREN   99,-

Innehåller analyser för en grundläggande kontroll för uppföljning av hälsan.

Innehåller analyserna:
Blodbild:
Leucosyter (fB-Leuk)
Erytrocyter (B-Eryt)
Hemoglobin (B-Hb)
Trombosyter (B-tromb)
Tyroksin, fritt (S-T4V)
Tyreotropin (S-TSH)
Kolesterol (fS-Kol)
Kolesterol, high density (fS-Kol HDL)
Kolesterol, low density (fS-Kol LDL)
Långitdssocker (B-HbA1c)
Kalium (S-K)
Natrium (S-Na)
Kreatinin (fS-Krea)
Alaniniaminotransferas(S-Alat)
Aspartatiaminotransferas (S-Asat)
Glutamyltransferasi (S-Gt)
Prostataspesifik antigeni, (P-PSA) för män
D-Vitamin (S-D 25–OH) för kvinnor

 

ÅRSKONTROLL  99,-

Innehåller analyser för en grundläggande kontroll för uppföljning av hälsan.

Innehåller analyserna:
Blodbild:
Leucosyter (fB-Leuk)
Erytrocyter (B-Eryt)
Hemoglobin (B-Hb)
Trombosyter (B-tromb)
Tyroksin, fritt (S-T4V)
Tyreotropin (S-TSH)
Kolesterol (fS-Kol)
Kolesterol, high density (fS-Kol HDL)
Kolesterol, low density (fS-Kol LDL)
Långitdssocker (B-HbA1c)
Kalium (S-K)
Natrium (S-Na)
Kreatinin (fS-Krea)
Alaniniaminotransferas(S-Alat)
Aspartatiaminotransferas (S-Asat)
Glutamyltransferasi (S-Gt)
Prostataspesifik antigeni, (P-PSA) för män
D-Vitamin (S-D 25–OH) för kvinnor

 

LADYPAKETET 99,-

Ladypaketet är tänkt för damer som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.
B-PVK+T (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c  (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12 -vit  (b12 vitamin)
FS-Ca  (kalcium)

 

LADYPAKETET, OMFATTANDE     199,-

Ladypaketet är tänkt för damer som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.

B-PVK+T (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c  (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12 -vit  (b12 vitamin)
FS-Ca  (kalcium)
S-D- vit-25-OH  (vitamin D)
S-Na  (natrium)
S-K  (kalium)
S-Asat  (levervärde)
EKG  (hjärtfilm)

 

HERRPAKETET 99,-

Herrpaketet är tänkt för herrar som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.

B-PVK + T  (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12-vit  (b12 vitamin)
P-PSA  (prostataprov)
S-Testo  (testosteron)

 

HERRPAKETET, OMFATTANDE   199,-

Herrpaketet är tänkt för herrar som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.

B-PVK + T  (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12-vit  (b12 vitamin)
P-PSA  (prostataprov)
S-Testo  (testosteron)
S-D-vit-25-OH  (vitamin D)
S-Na  (natrium)
S-K  (kalium)
S-Asat  (levervärde)
EKG  (hjärtfilm)

 

Ge en hälsosam gåva