Ge pappa en hälsosam gåva på Farsdagen

Du kan köpa ett presentkort medhälsogranskingspaketsom innehåller:

HERRPAKETET 99,-

Herrpaketet är tänkt för herrar som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.Telefontid med hälsovårdare ingår.

B-PVK + T  (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12-vit  (b12 vitamin)
P-PSA  (prostataprov)
S-Testo  (testosteron)

HERRPAKETET, OMFATTANDE   199,-

Herrpaketet är tänkt för herrar som månar om sin hälsa, vill förebygga sjukdom och hålla sej välmående. Med detta test kan du ganska långt utvärdera ditt nuvarande hälsotillstånd.Telefontid med hälsovårdare ingår.

B-PVK + T  (liten blodbild + trombocyter)
S-Ferrit  (ferritin)
B-La  (sänka)
B-HbA1c (långtidssocker)
S-Alat  (levervärde)
FS-Krea  (njurvärde)
S-TSH  (sköldkörtelprov)
FS-Lipi  (kolesterolpaket)
S-B12-vit  (b12 vitamin)
P-PSA  (prostataprov)
S-Testo  (testosteron)
S-D-vit-25-OH  (vitamin D)
S-Na  (natrium)
S-K  (kalium)
S-Asat  (levervärde)
EKG  (hjärtfilm)

VITAMINPAKET  99,-

Ger en bild av de viktigaste vitamin och mineralnivåerna i kroppen.Telefontid med hälsovårdare ingår.
Innehåller följande analyser:
D-vitamin. (S- D-25-OH). Påverkar många sjukdomar. T.ex. Immunförsvar, depression
Folat (fE-Folat). Påverkar cellernas funktion
B-12, (S-B12-vit), Kobalamin. Nervsystemets funktion
Järn (S-Fe). Är väsentligt för en välfungerande fropp.
Magnesium (S-Mg). Nerv- och muskelfunktionen.
Kalcium (S-Ca). Påverkar många funktioner bland annat osteoporos, muskler, nervimpulser, blodets koagulation.

HÄLSOGRANSKNING FÖR PENSIONÄREN   99,-

Innehåller analyser för en grundläggande kontroll för uppföljning av hälsan. Telefontid med hälsovårdare ingår.

Innehåller analyserna:
Blodbild:
Leucosyter (fB-Leuk)
Erytrocyter (B-Eryt)
Hemoglobin (B-Hb)
Trombosyter (B-tromb)
Tyroksin, fritt (S-T4V)
Tyreotropin (S-TSH)
Kolesterol (fS-Kol)
Kolesterol, high density (fS-Kol HDL)
Kolesterol, low density (fS-Kol LDL)
Långitdssocker (B-HbA1c)
Kalium (S-K)
Natrium (S-Na)
Kreatinin (fS-Krea)
Alaniniaminotransferas(S-Alat)
Aspartatiaminotransferas (S-Asat)
Glutamyltransferasi (S-Gt)
Prostataspesifik antigeni, (P-PSA) för män
D-Vitamin (S-D 25–OH) för kvinnor

ÅRSKONTROLL  99,-

Innehåller analyser för en grundläggande kontroll för uppföljning av hälsan. Telefontid med hälsovårdare ingår.

Innehåller analyserna:
Blodbild:
Leucosyter (fB-Leuk)
Erytrocyter (B-Eryt)
Hemoglobin (B-Hb)
Trombosyter (B-tromb)
Tyroksin, fritt (S-T4V)
Tyreotropin (S-TSH)
Kolesterol (fS-Kol)
Kolesterol, high density (fS-Kol HDL)
Kolesterol, low density (fS-Kol LDL)
Långitdssocker (B-HbA1c)
Kalium (S-K)
Natrium (S-Na)
Kreatinin (fS-Krea)
Alaniniaminotransferas(S-Alat)
Aspartatiaminotransferas (S-Asat)
Glutamyltransferasi (S-Gt)
Prostataspesifik antigeni, (P-PSA) för män
D-Vitamin (S-D 25–OH) för kvinnor

Ge pappa en hälsosam gåva på Farsdagen