Temadag om hälsa i Korsnäs och Malax 28.3.

Kom och diskutera företagshälsovård, rehabiliteringsmöjligheter samt företagande till Korsnäs och Malax onsdagen 28.3.2018. 

Läkarcentralen Promedis Mikael Fredman och Eevamaria Paasikari berättar om hur du kan upprätthålla och befrämja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga samt en välfungerande arbetsgemenskap. De behandlar även en sund och trygg arbetsmiljö samt hur man förebygger arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Simo Korkea-Aho från Härmä Rehab berättar om möjligheterna till Kelas rehabiliteringstjänster, där en multiprofessionell rehabilitering kan vara lösningen på utmaningarna beträffande arbetsförmågan.

Hippi Hovi från Kust-Österbottens Företagare berättar om företagarföreningens tjänster och medlemsförmåner.

Kom och diskutera med oss till restaurang Stenbrytaren i Korsnäs kl. 10.00-12.00 eller till café Eternell i Malax kl.13.00-15.00.

Anmäl dig gärna på adressen hippi.hovi@yrittajat.fi så vi kan beställa tillräckligt med kaffe och tilltugg.

 

 

Kom och hälsa oss: Temadag om hälsa i Korsnäs och Malax 28.3.