Kuulotekniikka Oy erbjuder allt för hörseln

Till servicen hör hörselmätningar, nya hörselapparater, personliga inställningar av hörselapparater, byte av krok på hörselapparatens öronsnäcka, reparationer, service samt ändringsarbeten och avtryck av örat.

Dessutom erbjuds tillbehör såsom batterier och rengöringsartiklar för hörapparat och öronsnäcka. individuella hörselskydd med filter och simproppar (t.ex för barn med rör i örat) samt standard hörselproppar med filter.

part10-09efa8e0-633447c6promedioy-fi

Kuulotekniikka Oy erbjuder allt för hörseln