Mellersta Österbottens, Österbottens och Södra Österbottens privata läkar- och vårdcentraler informerar om ett betydande nytt intentionsavtal om samarbete.

De privata och lokala läkar- och vårdcentralerna i Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten har i dag undertecknat ett intentionsavtal om samarbete som ska lägga grunden för en stark aktör i regionen. Avtalet har ingåtts av Läkarcentralen Promedi Ab (Vasa), Härmämedi Oy (Kauhava), Seimedi Oy (Seinäjoki), Fysimedi Oy (Vasa-Seinäjoki-Kauhava), TyöPlus Oy (Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Terjärv, Tunkkari, Toholampi, Kannus) och Härmän Kuntoutus Oy (Kauhava-Vasa-Jakobstad).

Dessa företag utgör grunden för ett konsortium inom vilket varje företag fungerar självständigt, men erbjuder sina tjänster till sina kunder som en regional samarbetspartner inom sitt verksamhetsområde. Genom samarbetet gör dessa helt finskägda läkar- och vårdcentraler sina professionella tjänster tillgängliga på ett lättåtkomligt sätt för sina företagshälsovårds- och privatkunder. I sin nuvarande form utgör aktörerna en stark stomme utifrån vilken verksamheten kan vidareutvecklas. I den ekonomiska regionen arbetar över 210 000 personer i arbetsför ålder som sammanslutningen nu kommer att kunna tjäna bättre än tidigare. Ett centralt mål är att vara marknadsledare inom verksamhetsområdet företagshälsovård.

Den sammanlagda omsättningen för alla som undertecknat avtalet uppgår för närvarande till närmare 30 miljoner euro. Aktörerna kompletterar varandra i sitt serviceutbud, vilket gör att varje aktör kan koncentrera sig på sina styrkor och fokusområden och på att vidareutveckla dem.

Serviceutbudet kan redan nu konstateras vara omfattande. I utbudet ingår bl.a. företagshälsovårds-, företagspsykolog-, specialistläkar-, laboratorie-, bilddiagnostik-, dagkirurgi-, företagsfysioterapi-, välfärds- och rehabiliteringstjänster. Alla som har undertecknat konsortiets avtal har en stark övertygelse om nödvändigheten av distanshälsovård och digitala tjänster som gör det möjligt att i allt större grad kostnadseffektivt och verksamt stöda förebyggande företagshälsovård. Effekten konkretiseras snabbt i form av färre problem med arbetsförmågan då förebyggande åtgärder, såsom rehabilitering, tillämpas. På lång sikt märks effekten i utgifterna för invalid- respektive sjukpensioner hos områdets största arbetsgivare.

En stark regional aktör baserad på företagshälsovårdens partnernätverk kan framöver även fungera som producent av de social- och hälsovårdstjänster samt rehabiliteringstjänster som omfattas av valfrihet i nära samarbete med offentliga sektorn.

Ytterligare information:
Verkställande direktör Mikael Fredman, Promedi Oy, Vaasa ,+358 44 387 3800 mikael.fredman@promedioy.fi
Verkställande direktör Jarmo Nissi, Työplus Oy, Kokkola, +358 44 7809228 jarmo.nissi@tyoplus.fi
Verkställande direktör Jan-Erik Hagfors, Härmän Kuntoutus Oy – Härmämedi Oy – Seimedi Oy, +358 50 564 6457 jan-erik.hagfors@seimedi.fi
Verkställande direktör Minna Vienola, Fysimedi Oy, +358 50 407 8509 minna.vienola@harmankuntokeskus.fi

Lokala privata läkar- och vårdcentraler informerar om ett betydande nytt intentionsavtal om samarbete