Maresan Oy som specialiserat sig på företagshälsovård inom sjöfart kompletterar sitt partnernät med Promedi Ab

Inom sjöfarten är risken för arbetsoförmåga hög. En verksam hälsovård spelar en viktig roll i att förebygga risken för arbetsoförmåga och motverka nedsatt arbetsförmåga. Syftet med Maresans banbrytandet verksamhet är att gå på djupet med företagshälsovårdens effektivitet och ändamålsenlighet samt att förebygga riskfaktorer som påverkar arbetsförmågan. Enligt aktörer inom sjöfarten finns det ett stort behov av en företagshälsovård som känner till branschens särdrag.

För att uppnå sin målsättning har Maresan byggt upp den riksomfattande webbtjänsten eMaresan. Det är en distanstjänst som erbjuder företagshälsovårdstjänster digitalt samtidigt som den stöder egna och utvalda, professionella samarbetsparters fysiska mottagningar.

Tillstånd för att inleda verksamheten fick Maresan i slutet av april 2018 och de första kundavtalen tecknades 1.5.2018. Sjöfolk är en starkt tvåspråkig yrkeskår och tjänsten förverkligas därför på både finska och svenska.

”Vi håller på och förhandlar om flera avtal på riksnivå. Jag är glad över att kunna förlita mig på Promedis kompetens och yrkeskunniga personal i Vasa som ger verksam, förebyggande företagshälsovård, konstaterar Maresans verkställande direktör Jarmo Iisakka.”

”Maresans begäran om att ansluta sig till det rikstäckande partnernätverket inom sjöfarten ger oss en betydande möjlighet att erbjuda vår breda erfarenhet av företagshälsovård för sjöfolkets bästa, säger Promedis verkställande direktör Mikael Fredman.”

Ytterligare information om samarbetet:
Maresan, Jarmo Iisakka tfn 040 706 7908, jarmo.iisakka@maresan.fi
Promedi, Mikael Fredman tfn 044 387 3800 mikael.fredman@promedi.fi

Maresan Oy är ett nytt företagshälsovårdsbolag som specialiserat sig på att hjälpa sjömän och arbetsgivarrederier. Maresan Oy:s ägare Viking Line Abp, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund, Sjömanspensionskassan, Aino Health Management Oy, Langh Group Oy/Ab och försäkringsbolaget Alandia har efterfrågat bättre verkningsfullhet inom företagshälsovården och stöd för hela den finländska sjöfartens konkurrenskraft. www.maresan.fi

Maresan Oy kompletterar sitt partnernät med Promedi Ab