Promedi får ny styrelse

Till Promedi Oy:s styrelse har på styrelsemötet 3.5.2017 valts verkställande direktör, ekonomie och filosofie magister doktor Johanna Ahopelto, marknadsföringschef Sami Hirvonen, försäljnings- och marknadsföringschef Jarmo Iisakka, CFO, ekonomie magister Kari Leppilahti, specialläkaren inom gastroenterologi och kirurgi Risto Juusela samt ansvarige sköterskan inom företagshälsovården Pauliina Uusimäki.

Johanna Ahopelto fortsätter som orförande och Sami Hirvonen som vice ordförande. Jarmo Iisakka och Risto Juusela valdes in som nya medlemmar i styrelsen. Presentationerna på styrelsemöten handhas av verkställande direktör Mikael Fredman och som styrelsens sekretare fungerar ekonomie chef, ekonomie magister Marko Ylimäki.

 

 

Promedi får ny styrelse