Promedi sköter kommunernas företagshälsovård i Vörå och Östermark från 2019

I november har två fina regionala samarbetsmodeller mellan Promedi och kommunerna blivit verklighet. Promedi kommer att ansvara för företagshälsovården i kommunerna Vörå och Östermark (fi: Teuva) från och med 1.1.2019. Detta innebär företagshälsovård för kommunernas anställda samt företagshälsovård för företag, företagare och lantbruksföretagare i kommunerna.

Läkarcentralen Promedi har gedigen erfarenhet av företagshälsovård, kundorienterad service och verktyg för upprätthållande av arbetsförmågan inom många olika branscher. Tjänsterna produceras lokalt i Promedis nya filialer i Vörå och Östermark. Kunderna har även tillgång till ett omfattande serviceutbud på Promedis mottagning i Vasa.

 

 

Promedi sköter kommunernas företagshälsovård i Vörå och Östermark från 2019