002_Palvelut_crop

Röntgen

Traditionell röntgenundersökning är en bra och tillför litlig primärundersökning som används för undersökning av olika sjukdomar i och skador på andnings- och rörelseorgan. De vanligaste undersökningsobjekten är skelett, lungor och näsans bihålor.

Röntgenundersökningen tar, beroende av vilken kroppsdel som ska undersökas, 5–15 minuter. Undersökningen görs av en röntgenskötare och bilderna bedöms av en specialistläkare i radiologi. Utlåtandet fås inom några dagar.

För röntgenundersökning behövs alltid en läkarremiss.

Ultraljud

Ultraljud är en trygg och smärtfri undersökningsmetod som vanligtvis används för undersökning av inre organ, bröstkörtlar, leder, muskler och senor.

Ultraljudsundersökningen tar cirka 20 minuter. Undersökningen utförs av en specialistläkare i radiologi och för undersökningen behövs läkarremiss och tidsbeställning.

Magnetundersökning

Undersökning med magnetkamera är en bilddiagnostikmetod där inga röntgenstrålar används.

Den exakta diagnosen som fås med magnetkameran försnabbar vården och därigenom även tillfrisknandet.

Magnetundersökning används oftast vid undersökning av huvud och hjärna samt leder, muskler och senor i rygg- och nackområdet.

Det starka magnetfältet i undersökningsrummet gör att undersökningen inte lämpar sig för patienter med pacemaker och den görs inte under de tre första gravid itetsmånaderna. Före undersökningen utreds huruvida eventuella metalldelar som finns i kroppen kan påverka genomförandet. Även sådana kläder som inte lämpar sig för magnetkameraundersökning bör tas av före undersökningen.

Magnetkameraundersökningen tar cirka 20–45 minuter. Det lönar sig ändå att reservera minst en timme, eftersom det för vissa undersökningar behövs kontrastmedel, som det tar cirka 15 minuter att injicera. Undersökningen görs av en röntgenskötare och bilderna bedöms av en specialistläkare i radiologi.

För magnetundersökning behövs alltid remiss av en specialistläkare.

Läkarcentral Promedi besöks regelbundet av en mobil magnetundersökningsenhet.