002_Palvelut_crop

Laboratorium

Läkarcentral Promedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Med läkarremiss utför laboratoriet allmänmedicinska undersökningar även för personer som inte tillhör företagshälsovården. Alla provanalyser utförs av inhemska specialister.

Prov som ordinerats från dejouren undersöks genast. Laboratoriet fungerar mot tidsbeställning som görs på numret 06 357 7700.

Prover tas under öppethållningstiderna:
må – to 8.00–15.30
fredag 8.00–14.30

Kunder som hör till företagshälsovården faktureras enligt avtalet för företagshälsovård.

Då kunden själv betalar laboratorieundersökningen sker det med kontant-, bankkorts- eller kreditkortsbetalning. FPA ersätter endast undersökningar som är på remiss från läkare.

Kvalitet

Vårt laboratorium ansvarar för verksamhetens och servicens kvalitet genom att på ett pålitligt och fördelaktigt sätt tillgodose kundernas behov och säkerställa deras välbefinnande. Målet för Läkarcentral Promedis laboratorium är att producera funktionella och tekniskt högklassiga kliniskt kemiska, hematologiska och fysiologiska undersökningar, med hänsyn till läkarvetenskapliga krav och data- och produktionstekniska möjligheter.

För att uppfylla kvalitetskraven har vi yrkeskunnig, kontinuerligt skolad personal och tidsenlig apparatur.

Förberedelserna inför laboratorieundersökning

Laboratoriesvarens tillförlitlighet är beroende av hur kunden förberett sig inför undersökningen. Korrekt utförd provtagning, hantering, förvaring och eventuell försändelse säkerställer laboratoriesvarens tillförlitlighet. Beroende på vilken undersökning som är ordinerad kan dessa påverka provresultatet: fysisk ansträngning, måltid, diet, fastande, eventuell medicinering, njutningsämnen (kaffe, alkohol, tobak), ålder, psykisk stress och menstruation. Här hittar du anvisningar för hur du skall förbereda dig före du kommer till laboratoriet.

Fasteprov

Proverna tas före kl 10.00 på morgonen. Du skall vara nykter (odrucken och oäten) minst 10 timmar före provtagning. Använd inte heller tuggummi eller någonting annat sockerhaltigt 10 timmar före provtagningen. Vid behov får du dricka ett (1) glas vatten samma morgon. Du skall vara vaken minst en timme före provtagning. Det är skäl att undvika ansträngning och andfåddhet och helst sitta 5–10 minuter före provtagning för att stabilisera blodcirkulationen.

Urinprov

Burk för urinprov fås från laboratoriet. På burken skrivs namn och personsignum tydligt. Före provtagning bör underlivet tvättas och urinen bör vara i blåsan 3–4 timmar. Förvara provet i kylskåp om du tar det hemma och för det så fort som möjligt till laboratoriet för undersökning.

Salmonellaprov

För salmonellaprov får du ett provrör från laboratoriet eller från din egen företagshälsovårdare. Lägg lite avföring först i en engångsmugg eller på ett papper. Bryt av toppen på provröret vid den vita korken, som slängs bort. Rulla den medföljande bomullstickan i avföringen. Tryck bomullstickan in i provröret så att stickans topp helt omsluts av den svarta gelen i provrörets botten. Stäng röret omsorgsfullt genom att trycka den svarta korken helt i botten. Lämna provet till laboratoriet så fort som möjligt. Förvara det i kylskåp före transport. Skriv tydligt namn, födelsesignum och datum för provtagningen på provröret.

Övriga prov

För övriga prov, fråga laboratoriet för närmare instruktioner.