002_Palvelut_crop

Företagshälsovårdsläkare

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Mikkilä, Kirsi
Företagshälsovårdsläkare, ML, specialist i lung- och allergisjukdomar, sjömansläkare

Seuri, Markku
Specialläkare inom företagshälsovård, docent i arbetsmedicin

Virta, Markku
Biträdande överläkare, företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

Wiklund, Jan
Specialläkare inom företagshälsovård

Ciacomo Beretta
Företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

Laura Taipale
Företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

 

Företagshälsovårdare

Pauliina Uusimäki
Ansvarig företagshälsovårdare
Medlem av ledningsgruppen och styrelsen

Sanna Kosunen
Företagshälsovårdare
(Studieledigt)

Johanna Rosendahl
Företagshälsovårdare

Anna-Brita Aronen
Företagshälsovårdare
Patientombud

Mari Kilpiö
Företagshälsovårdare

Emma Fagerstolt
Företagshälsovårdare

 

Övriga specialiteter

Lundmark, Dick
Hörseltekniker

Takamaa, Hanna
Specialist inom socialbranschen

Allmän- och specialistläkare

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Asplund, Cay
Specialist i psykiatri och rättspsykiatri

Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

Ehnström, Patrik
Specialist i urologi/kirurg

Hagman, Johanna
Medicine doktor, specialist inom dermatologi och venereologi

Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi

Jussila, Risto
Specialist i inre medicin och kardiologi

Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Keiski, Anssi
Specialist i radiologi

Kirss, Ülle
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Mikkilä, Kirsi
ML, Specialist i lung- och allergisjukdomar

Niemi, Osmo
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Nuri, Zarpadshah
Specialist i inre medicin och kardiologi

Nyberg, Hillevi
Allmänläkare

Pintsaar, Kaarin
Specialist i ortopedi

Pöntinen, Juhani
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Snickars, Börje
Konsulterande seniorläkare, specialist inom allmänmedicin

Tennisberg, Kai
Specialist i gynekologi

Tuohimäki, Carita
MD, specialist i rättspsykiatri och psykiatri

Virta, Markku
Biträdande överläkare, företagshälsovårdsläkare, allmänläkare

Maria Mella
Allmänläkare

Hanna Kujanpää
Allmänläkare

Ciacomo Beretta
Företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

Laura Taipale
Företagshälsovårdsläkare, allmän läkare

Terapeuter

Lintamo, Christina
Psykoterapeut, arbetshandledare

Stenberg, Jeanette
Sexualrådgivare, sjukskötare

Varhama, Lasse
Företagshälsovårdspsykolog, doktor i statsvetenskap, psykoterapeut

Rantala, Arja
Näringsterapeut

 

Fysioterapeuter

Stefanie Kvist, FysiMedi Oy
Ansvarig fysioterapeut

Hanna Rintala, FysiMedi Oy
Företagsfysioterapeut, cert. MDT

Tellervo Kotamäki, FysiMedi Oy
Företagsfysioterapeut, lymfta – och uroterapeut, cert. MDT

Frida Nyqvist, FysiMedi Oy
Fysioterapeut

Conny Nymark, FysiMedi Oy
Fysioterapeut

 

Dagkirurgi

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare

Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

Ehnström, Patrik
Specialist i urologi/kirurg

Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologi och kirurgi

Kirss, Ulle
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Niemi, Ossi
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Pöntinen, Juhani
Specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar

Saarinen, Ira
Plastikkirurg

Sallisalmi, Marko
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Sarkkinen, Tomi
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Smeds, Johan
Specialist i anestesiologi och intensivvård

Sorri, Tea
Ansvarig sköterska på dagkirurgiska avdelningen