erikoislaakarit_banneri_promedi

 

Läkarnas specialområden

Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Specialistläkaren undersöker och opererar bråck, gall- eller ändtarmsbesvär.
Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologisk kirurgi


Specialist i hudsjukdomar

Undersöker och behandlar hudsjukdomar såsom hudförändringar, födelsemärken, eksem och akne.
Hagman, Johanna
Medicine doktor, specialist inom dermatologi och venereologi


Specialist i kardiologi

 • Utreder eventuella hjärtsjukdomar och gör upp vårdplaner.
 • Specialistläkare i kardiologi gör till exempel ultraljudsundersökningar av hjärtat, långtidsregistreringar av blodtryck och hjärtrytm samt belastnings-EKG.

Jussila, Risto
Specialist i  kardiologi
Nuri, Zarpadshah
Specialist i inre medicin och kardiologi
Höglund, Mathias
Specialist i  inre medicin och kardiologi


Specialist i lungsjukdomar och allergier

Undersöker och behandlar astma, allergier, kronisk obstruktiv lungsjukdom, sömnapné och hyperventilation.
Mikkilä, Kirsi
ML, Specialist i lung- och allergisjukdomar


Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

 • Undersöker och behandlar öroninflammationer, limöra
 • Utför rörinsättning i öronen, tonsill- och polypoperationer

Pöntinen, Juhani
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar
Niemi, Osmo
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar


Specialist i ortopedi

Undersökningar, behandlingar och operationer av sjukdomar i ben och stödorgan, gipsningar.
Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)
Pintsaar, Kaarin
Specialist i ortopedi
Villanen, Mikko
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)


 

Specialist i plastikkirurgi

 • Korrigering av åldersrelaterade estetiska förändringar såsom ögonlocksoperation, ansiktslyftning eller fettransplantation i ansiktet
 • Bröstoperationer, bl.a. behandling av bröstcancer och korrigerande operationer
 • Bukplastik
 • Injektionsbehandlingar
 • Fettsugningar

Saarinen, Ira
Specialist inom plastikkirurgi


Specialist i psykiatri

 • Undersöker, bedömer och behandlar störningar i den mentala hälsan
 • Planerar kundens terapiperioder
 • Utlåtanden om arbetsförmåga och terapi

Tuohimäki, Carita
MD, specialist i rättspsykiatri och psykiatri
Asplund, Cay
Specialist i psykiatri och rättspsykiatri


Specialister i urologi

 • Förstorad prostata, provbitstagning och uppföljning
 • Undersökning av urinblåsan (cystoskopi)
 • Sterilisering
 • Xiapex-behandlingar
 • Sexualhälsa

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi


Blodkärlskirurgi

Vi utför till exempel ultraljudsundersökningar av blodkärl och skuminjektionsbehandlingar av åderbråck
Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi


Allmänkirurgi

 • Borttagningar av födelsemärken, bölder och andra hudförändringar
 • Ljumsk- och navelbråcksoperationer
 • Hemorrojdoperationer
 • Operationer av bölder (sinus pilonidalis)
 • Behandlingar av nagelbesvär

 Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi, företagshälsovårdsläkare
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi
Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi

Övriga specialister

Hörseltekniker

Hörselundersökningar, hörselskydd och hörapparater. Ser till att kunderna får ut det mesta av sina hörapparater.

Lundmark, Dick
Hörseltekniker


Psykolog

En psykolog ger samtalshjälp vid förändringar i livssituationen. En psykolog är en expert på människans känsloliv, fysiska och mentala utveckling, beteende och tankar.

 • Psykologisk första hjälp i krissituationer
 • Kortterapi
 • Arbetshandledning
 • Minnesundersökningar och kognitiva test
 • Terapiperioder på ordination av läkare

Varhama, Lasse, Företagshälsovårdspsykolog, doktor i statsvetenskap, psykoterapeut
Lintamo, Christina, 
Psykoterapeut, arbetshandledare


Näringsterapeut

 • Näringsplan för behandling av långvariga sjukdomar såsom diabetes, celiaki, livsmedelsallergier samt hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Näringsplaner vid tarmsjukdomar, matsmältningsbesvär, ätstörningar samt problem med över- och undervikt.
 • Individuella lösningar för kundens vardag och hälsa.

Rantala, Arja, Näringsterapeut


Sexual- och motionsterapeut

 • Personlig handledning vid vändpunkter i livet, kriser eller önskningar om förändring
 • Rådgivning i sexual- och motionsfrågor efter förlossning
 • Sexualproblem i parrelationer

Stenberg-Väänänen, Jeanette
Sexualrådgivare, sjukskötare


Expert inom det sociala området

 • Arbetar inom företagshälsovårdstjänsterna med att stöda klienter vid problem med arbetsförmågan, såsom efter långa sjukskrivningar, vid partiell arbetsförmåga eller upprepad frånvaro, genom att hjälpa klienten att se nya alternativ för att återgå till arbetslivet.
 • Utreder möjligheterna till utkomst.

Takamaa, Hanna
Specialist inom socialbranschen