Utnängingar på Promedi

 

Första januari tillträder Eevamaria Paasikari sin tjänst som marknads- och kundrelationschef för Promedi Ab, Seimedi Ab och Härmämedi Ab.
Första januari tillträder Katja Hansen sin tjänst som sjukskötare på Promedi Ab.
Utnämningar