Välkommen verkställande direktörer och chefer till företagshälsovårdsseminarium!

Läkarcentralen Promedi ordnar 10-årsjubileet till ära ett öppet seminarium för chefer i Bock’s festsal (Gerbyvägen 18) torsdagen den 8 november kl. 8.30–12.00.

Program:
8.30–9.00 Frukost
9.00–10.00 Annika Tidström, professor i företagande vid Vasa universitet, talar om konflikthantering och ger redskap för en framgångsrik kommunikation på arbetsplatser. (Föreläsningen hålls på svenska)
10.00–11.00 Läkarcentralen Promedis företagsläkare Jan Wiklund berättar om hur samarbetet mellan företagshälsovården och företaget kan effektiviseras. (Föreläsningen hålls på finska.)
11.00–12.00 Nella Lindell från Härmän Kuntoutus berättar om yrkesinriktad rehabilitering ur arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. (Föreläsningen hålls på finska.)

Föreläsningarna hålls på finska eller svenska, men diskussionen är tvåspråkig.
Det finns plats för 50 deltagare. Anmälningar och eventuella födoämnesallergier: johanna.paschinsky@promedi.fi.

 

 

Välkommen verkställande direktörer och chefer till företagshälsovårdsseminarium!